بیمارستان رازی _ قائمشهر،مازندران

کارفرما: شرکت محترم مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت محترم توسعه ابنیه فنی

مشاور: شرکت محترم مهندسین مشاور شورا

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 273

زیر بنا (متر مربع): 24.000

سال شروع:

سال پایان: 1313

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لینا تاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

محافظ کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط