بیمارستان شهدای تجریش

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیمانکار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- گروه تخصصی شهید رجایی

مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 540

زیر بنا (متر مربع): ۵۸۵۰۰

سال شروع: ۱۳99

سال پایان: ۱۴۰1

محصولات استفاده شده

قرنیز داکتی

متریال محصولات:
پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط