بیمارستان جم _ تهران

کارفرما: بیمارستان جم

پیمانکار: بیمارستان جم

مشاور: بیمارستان جم

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 128

زیر بنا (متر مربع): 9000

سال شروع: 1347

سال پایان: 1349

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever کمبو

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

محافظ کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط