مرکز سلامت غرب _ تهران

کارفرما: مرکز سلامت غرب

پیمانکار: مرکز سلامت غرب

مشاور: مرکز سلامت غرب

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت:

زیر بنا (متر مربع):

سال شروع:

سال پایان:

محصولات استفاده شده در پروژه

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

ضربه گیر کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط