بیمارستان هدایت _ تهران

کارفرما: شرکت محترم سرمایه گذاری خانه سازی ایران

پیمانکار: شرکت محترم سمندیس

مشاور: شرکت محترم مهندسین مشاور خانه سازی ایران

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 100

زیر بنا (متر مربع):

سال شروع:

سال پایان: 1335

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever کمبو

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

محافظ کنج ever کمبو فلکس

محافظ کنج ever مینی فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط