بیمارستان 250 تختخوابی به آفرین _ کرج

کارفرما: بیمارستان به آفرین

پیمانکار: بیمارستان به آفرین

مشاور: بیمارستان به آفرین

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 250

زیر بنا (متر مربع): ۲۷۹۲۰

سال شروع:

سال پایان:

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لیناتاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

محافظ کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط