بیمارستان 160 تختوابی تنکابن – مازندران

کارفرما: شرکت محترم مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت محترم آذریورد تبریز

مشاور: شرکت محترم مهندسین مشاور فردا فن پارس

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 160

زیر بنا (متر مربع):

سال شروع:

سال پایان:

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لیناتاچ
ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط