بیمارستان 160 تختخوابی پارس – زاهدان

کارفرما:

پیمانکار:

مشاور:

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت:

زیر بنا (متر مربع):

سال شروع:

سال پایان:

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لیناتاچ
ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط