بیمارستان امام خمینی _ پیرانشهر

کارفرما: شرکت محترم مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت محترم جغاتو

مشاور: شرکت محترم مهندسین مشاور سده

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 64

زیر بنا (متر مربع):

سال شروع:

سال پایان:

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لینا تاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

محافظ کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط