بیمارستان نور-قم

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران تامین اجتماعی

پیمانکار: بهساز اندیشان تهران

مشاور: گروه چهار

مشخصات بیمارستان

نوع پروژه: جایگزین

تعداد کل تخت: 100

زیر بنا (متر مربع): 2,000

سال شروع:

سال پایان:

محصولات استفاده شده

هندریل ever کمبو

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

ضربه گیر کنج ever کمبو فلکس

ضربه گیر کنج ever مینی فلکس

متریال محصولات:

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط