بیمارستان لبافی نژاد – تهران

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیمانکار: شرکت دبله

مشاور: شرکت خانه سازی ایران

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 400

زیر بنا (متر مربع): 22.0۰۰

سال شروع: 1400

سال پایان: ۱۴۰1

محصولات استفاده شده

هندریل ever لیناتاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

ضربه گیر کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات:

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط