بیمارستان کودکان حکیم – تهران

بیمارستان حکیم

کارفرما: بخش خصوصی

پیمانکار:

مشاور:

مشخصات بیمارستان

نوع پروژه: احداث

تعداد کل تخت: 250

زیر بنا (متر مربع): 26.000

سال شروع: 1389

سال پایان: 1400

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لیناتاچ
ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ
ضربه گیر کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات:
آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط