بیمارستان کودکان حکیم – تهران

بیمارستان حکیم

محصولات استفاده شده:
هندریل ever لیناتاچ
ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ
ضربه گیر کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات:
آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط