مرکز جامع تخصصی سرطان – تهران

مرکز تخصصی مؤسسه تحقیقات، آموزش و درمان سرطان

www.nciiran.ir

محصولات استفاده شده:

هندریل ever لیناتاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

ضربه گیر کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات:

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط