مرکز جامع تخصصی سرطان – تهران

مرکز تخصصی مؤسسه تحقیقات، آموزش و درمان سرطان

www.nciiran.ir

محصولات استفاده شده:

هندریل ever لیناتاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

ضربه گیر کنج ever کمبو فلکس

ضربه گیر کنج ever مینی فلکس

پروفیل پایانی ever فاینالو Fine’AlU

پروفیل فصل مشترک ever پروفیل آلومینیومی E۴۸۰

متریال محصولات:

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط