بیمارستان اکباتان _ همدان

کارفرما: شرکت محترم مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت محترم تابان شهر

مشاور: شرکت محترم موژدا و همکاران

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 220

زیر بنا (متر مربع):

سال شروع: ۱۳۸۷

سال پایان: ۱۴۰2

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لیناتاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

محافظ کنج ever کمبو فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط