بیمارستان اسلامشهر _ تهران

کارفرما: شرکت محترم مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت محترم ترپ

مشاور: شرکت محترم مهندسین مشاور پایاب طرح

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 400

زیر بنا (متر مربع): 38.500

سال شروع:1387

سال پایان: 1402

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل ever لیناتاچ

ضربه گیر دیوار ever لیناپانچ

محافظ کنج ever کمبو فلکس

قرنیز داکتی ever

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط