پروفیل E40 (NEW)

توضیحات:

پروفیل E40 یکی از جدید ترین محصولات شرکت ever می باشد و جهت پوشاندن فصل مشترک سرامیک و دیوار استفاده می شود. این پروفیل با طراحی خاصی که دارد از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش پروفیل صاف زیرین که به دیوار پیچ می شود و یک پروفیل منحنی که بر روی پروفیل زیرین قرار گرفته و به گونه ای طراحی شده است که در صورتی که فاصله سرامیک از دیوار متغیر باشد امکان تنظیم آن وجود دارد به نحوی که کاملا بر روی دیوار و سرامیک چسبیده و با آن مماس باشد.

مشخصات:

  • جنس: پروفیل آلومینیومی آنودایز شده
  • عرض: 3.5 سانتی متر

رنگ ها

زردآلویی 0022
حصیری 0007
لاجوردی 0019
کاهی 0021
فسیلی 0033
قهوه ای 0009
مسی 0005
شنی 0008
0028
0011
0027
0023
0034
0015
0006
0030
0012
0011
0004
0016
0029
0032
0025
0020
0014
0001
0017
0036
0010
0024
0031
0018