ایمپکت IMPACT – (NEW)

کاربردها:

این سیستم حفاظتی افقی داراي شیارهاي تزیینی است تا ترکیبی عالی از مقاومت در برابر ضربه و ظاهري زیبا را براي شما به ارمغان بیاورد. نصب این محصول در یک یا دو ارتفاع امکان پذیر است و از دیوارهایی که در معرض ضربه شدید وسایل چرخ دار در راهروها، ورودي ها و انبارها (در،فضاهایی مانند بیمارستانها، کلینیکها، خانه هاي سالمندان، آزمایشگاه ها،اتاقهاي تمیز، هتل ها، رستوران ها، مدارس) قرار دارند، محافظت می کند.

مشخصات:

  • 200 یا 60 / مدل: ضربه گیر دیوار ایمپکت 120
  • 200 یا 60 میلی متر / ارتفاع: 120
  • ضخامت: 3 میلی متر
  • طول: 4 متر
  • جنس: پی وي سی آنتی باکتریال
  • نما: صاف با شیارهاي تزئینی
  • اجزاي نصب: براکت هاي آلومینیومی
  • رنگ بندي : 32 رنگ طبق رنگ هاي موجود در جدول فوق و امکان
  • سفارش کلیه رنگ ها به صورت اختصاصی

توضیحات:

ضربه گیر و محافظ دیوار ایمپکت از جنس پی وي سی آنتی
باکتریال ساخته شده است. پروفیل پی وي سی 120/200
میلی متر ارتفاع و 3 میلی متر ضخامت دارد. این محصول 60
داراي یک سطح صاف با شیارهاي تزئینی است و بر روي براکت هاي آلومینیومی یا ریل آلومینیومی پیوسته نصب می شود. در قطعه پایانی هر ضربه گیر توسط بست انتهایی از جنس ABS نصب می شود.
محیط زیست: این محصول صد در صد قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.
روش نصب: ارتفاع نصب طبق نیازکارفرما نصب می شود. نصب براکت هاي آلومینیومی با فاصله ي هر 75 سانتی متر از یکدیگر انجام می شود

رنگ ها

زردآلویی 0022
حصیری 0007
لاجوردی 0019
کاهی 0021
فسیلی 0033
قهوه ای 0009
مسی 0005
شنی 0008
0028
0011
0027
0023
0034
0015
0006
0030
0012
0011
0004
0016
0029
0032
0025
0020
0014
0001
0017
0036
0010
0024
0031
0018