الاستو پانچ ELASTO’PUNCH 200E – (NEW)

کاربردها :

ضربه گیر الاستو پانچ مدل محافظت قابل توجهی را
براي دیوار هایی که در معرض ضربه ماشین هاي صنعتی
سنگین فراهم می کند و در فضاهاي زیر مورد استفاده قرار
می گیرد:
راهرو هاي فضاهاي صنعتی، انبارها و پارکینگ ها
رنگ مشکی و جنس الاستومري این محصول این امکان را می دهد که هم در فضاهاي داخلی و هم فضاي خارجی قابل نصب باشد.

مشخصات :

  • مدل : ضربه گیر الاستوپانچ
  • ارتفاع : 200 میلی متر
  • عمق : 30 میلی متر
  • طول: 3 متر
  • جنس : الاستومر ترموپلاستیک با ضخامت 15 تا 30 میلی
  • متر و رنگ یکپارچه
  • اجزاي نصب : توسط پیچ
  • رنگ بندي : مشکی

توضیحات :

ضربه گیر فلت شکل با جنس الاستومر ترموپلاستیک نرم
و صاف (مدل الاستو پانچ تولید شده توسط شرکت ever
شامل یک پروفیل با ارتفاع 200 میلی متر و ضخامت 15 تا
30 میلی متر ورنگ یکپارچه است که مقاومت خوبی در
برابر ضربه و اشعه دارد قطعه پایانی آن توسط اندکپ و
با پیچ در الاستومر ترموپلاستیک صاف تامین می شود
محیط زیست : هیچ فلز سنگینی در ترکیب آن استفاده
نمی شود
100 درصد از محصول قابل بازیافت است
رنگ بندي : مشکی
روش نصب : توسط پیچ