اسکورت با روکش دکو وود و آنودایز شده ESCORT

کاربرد ها:

این هندریل هاي بسیار زیبا داراي نماي چوب یا
روکش آلومینیومی آنودایز شده نقره اي و براکت
هاي منحنی هستند. این هندریل ها براي همه
ساختمان هاي عمومی ایده آل هستند: راهروها
،و راه پله ها در خانه هاي سالمندان، مدارس
دفاتر،هتل ها، ساختمان هاي آپارتمانی مسکونی و غیره.

مشخصات:

 • مدل: اسکورت-دکووود یا اسکورت- آنودایز شده
 • قطر: 40 میلی متر
 • طول: 4 متر
 • فاصله بخش بیرونی از دیوار: 80 میلی متر
 • فاصله بخش داخلی از دیوار: 40 میلی متر
 • جنس: آلومینیوم با روکش طرح چوب یا آنودایز با اتصالات ازجنس ABS آنتی باکتریال
 • اجزاي نصب: پایه هاي آلومینیومی
 • رنگ بندي: 6 طرح چوب براي اسکورت دکووود، آنودایز نقره اي
 • براي اسکورت آنودایز - روکش پی وي سی در 32 رنگ طبق رنگ
 • هاي موجود در صفحه … کاتالوگ و امکان سفارش کلیه رنگ ها به
 • صورت اختصاصی

توضیحات:

هندریل گرد با روکش طرح چوب یا آلومینیوم آنودایز شده نقره اي با قطر 40 میلی متر. این هندریل شامل یک پروفیل آلومینیومی پیوسته به ضخامت 1.5 میلی متر است که با یک روکش پی وي سی طرح چوبی دکووود یا آنودایز نقره اي 10 میکرون پوشانده شده است.
یک نوار از جنس پی وي سی سخت که مابین پایه ها قفل می شود در قسمت زیر آن قرار و نوار زیرین داخل آن می لغزند و این بخش شامل یک شیار است که براکت ها .گرفته است قفل می شوند. نصب این هندریل ها بر روي دیوار توسط پایه هاي آلومینیومی آنودایز نقرهاي انجام میشود. انواع لوازم جانبی از جنس ABS آنتی باکتریال (درپوش هاي گرد یا مسطح، قطعات خارجی و داخلی با زاویه 90 درجه)، که با اتصالات آنتی باکتریال عرضه می شوند، در ظاهر چوبی، انودایز شده و کروم براي تکمیل مجموعه هندریل در دسترس هستند،همه راه حلهاي فنی براي اطمینان از تداوم هندریل ها در .و در پروفیل قرار می گیرندگوشه ها ( 90 درجه یا طبق استاندارد)، در راهپله ها و در سراسر تاسیسات و اطراف بخش هاي منحنی پیش بینی شده اند.
محیط زیست: این محصول صد در صد قابل بازیافت میباشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد روش نصب: لبه بالایی هندریل در حداکثر 90 سانتی متر بالاتر از کف قرار می گیرد. پایه ها 120 سانتی متر نصب می شوند. زانوها، بست هاي انتهایی با - بر اساس نوع دیوار با فاصله 80 پیچ هاي آلن 2.5 میلی متري نصب می شوند.

رنگ ها

زردآلویی 0022
حصیری 0007
لاجوردی 0019
کاهی 0021
فسیلی 0033
قهوه ای 0009
مسی 0005
شنی 0008
0028
0011
0027
0023
0034
0015
0006
0030
0012
0011
0004
0016
0029
0032
0025
0020
0014
0001
0017
0036
0010
0024
0031
0018